1985 Rize doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tamamladı. 2007’de üniversite eğitimi için Viyana’ya gitti. 2014 yılında yurda döndü. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda çalışıyor. Şiir ve şiir üzerine poetik metinleri Melâmet, Hece, Dergâh, Karabatak ve Edebiyat Ortamı gibi dergilerde yayınlandı. Evli, Ahmed Âsaf’ın babası.

Şiir Kitapları: Barınma Felsefesi (2011), Azalan Kuş Nüfusu (2013) .

  • Bakış Boşluğu

    Bakış Boşluğu, hızla değişip yabancılaşan hayatın, düşünme, söyleme, bakma ve algılama biçimlerinin dışında mayalanıyor. Tanıdık dilden, söylemden, aşinası olduğumuz şiirsel uzamdan doğuyor. Bu tanıdık, bildik şiirsel uzam, yalnızca şairin daha önce yayımlanan Barınma Felsefesi’yle Azalan Kuş Nüfusu’ndaki şiirsel uzamlarla sınırlı da değil üstelik. Daha derinlere, şiirsel ahengin kadim duyarlılığına yaslanıp zamanımıza uzanıyor ve yeni bir atmosfer, yeni bir evren oluşturuyor.

    ‘Hürmet ediyorum eğilip de bu dili ihsanına.’

    75,00100,00