John Robertson, 2010 yılından beri Cambridge Üniversitesi Siyasal Düşünceler Tarihi bölümünde profesör olarak çalışıyor. Çalışma alanı Erken Modern Aydınlanma ve Avrupa’nın Entelektüel Tarihi’dir. Özel ilgi alanları arasında Siyasal ve Tarihsel Düşünce’yle İskoçya ve İtalya’da Aydınlanma konuları bulunuyor. Yayınları arasında karşılaştırmalı bir çalışma olan The Case for Enlightenment: Scotland and Naples 1680-1760 vardır. Şimdilerde 1650 ile 1800 arasında Kutsal Tarihin Sosyal ve Politik Düşüncede Kullanımı üzerine çalışıyor. Cambridge Üniversitesinden önce uzun yıllar Oxford Üniversitesi Tarih Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders vermiş, St Hugh’s Kolejinin de bilim kurulu üyeliğini yapmıştır. Ayrıca Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

  • Aydınlanma

    18. yüzyılda yaşamsal, tarihsel, düşünsel, entelektüel, felsefi pek çok bileşenin birbirine karşıt ya da birbirini destekleyecek biçimde bir araya gelmesiyle başlayan Aydınlanma süreci, bugün hâlâ ‘nasıl’lığı tartışılan karmaşık bir anlam ve değerler dizgesi oluşturuyor. Kavram olarak tanındığı günden beri temsil ettikleriyle 19., 20. yüzyıllar boyunca hatta 21. yüzyılda bile felsefecilerin, tarihçilerin en kritik tartışma konularının başında gelen Aydınlanma, oluşumu yönüyle tartışıladursun, sonuçlarıyla Kıta Avrupa’sı başta olmak üzere bütün dünyayı derinden etkileyip değiştirmiş, dönüştürmüştür. Aydınlanma’yı süreç içinde anlama çabası, hiç kuşkusuz, yaşadığımız dünyayı oluşturan dinamikleri, tarihsel süreklilik içinde anlama çabası demek.

    127,50170,00