Hüseyin Karaca, yazmaya Kültür Dünyası’yla İnsan Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Ünlem dergisini daha sonra da Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yaptı. Melâmet dergisinin kadrosunda yer aldı. Bu dergiler dışında şiir ve yazıları Merdiven, Dergâh, Karabatak, Bir Nokta gibi dergilerle çeşitli gazetelerde yer aldı.

İnceleme Kitapları: Muhalif Şiirler Antolojisi (2003), Sonsuz Karelerde Yaşamak: Bir Mesut Uçakan Kitabı (2007), Şiir: Hayret Makamı (2011), Kanlı Tarih Atlası (2018).

 • Mühimmat

  Sanatta ve şiirde, irfani bilgiyi bir kenara koyarak yol almaya çalışmanın ne kadar mümkün olabileceğini tartışan Mühimmat, gerçekliğe tâbi olanların, sanatını ve şiirini haberlerde oluk oluk akan kara siyasayla piyasada çarpışan ‘gerçek’lerle besleyip bunları da yine başka bir ‘gerçeklik’ olan internet medyasının dil ve anlam dünyasında kurgulamanın hakikat nezdindeki anlamsızlığına değiniyor.

  Kitapta, itibari gerçeklik evreninde ‘beğen’ilmeyi, takip edilmeyi ölçü saymanın ve çağın gerçekliğini hayatın anlamı, sanatın gerekçesi gibi görmenin niceliğin egemenliğini kabul etmek demek olduğu pratiğinden hareketle niceliğin kendi gerçeğini dayatma biçimi de irdeleniyor.

  Mühimmat’ta, hakikatin izini süren şiirle görüntü çağı şiiri arasındaki farklılık da ele alınıyor:

  Bütün sütler/sözler, aynı kazana gerçeklik evrenine boşaltılıyor; orada hepsi, belli bir vasatta eşitlenip muhtelif isimlerde paketlenerek piyasaya arz ediliyor. Bu aynılık içerisinde okur da eserde, sanatçıya dair bir remz bulamıyor. Kendini çoğalta çoğalta gerçekliği kaplayan, kuşatan bu mamullerle ilgili önce şu sorunun cevabını vermeli:

  O kazana su katılmadığına ‘gerçek’ten emin miyiz?

  75,00100,00