• Kuşlarla Bir Hatıra

  Türk şiirinin kadim duyarlığını iki ayrı formda günümüze taşıyan Kuşlarla Bir Hatıra, anlam ve ahengi aynı anda gözeten şiirlerden oluşuyor. Türkçenin şiir geleneği, bu kitaptaki dizelerle yeni bir ses ve söyleyiş tarzı kazanıyor.

  Hayır yenilmedik deme

  Güneşler yenilginin nizamından doğar

  Ve nasıl kutsaldır

  Çaresizler meydanına açılan pencerede

  Bir gül vaadine yönelmiş intizar

  150,00200,00