Yayın çalışmalarına 2014’te Ankara’da başlayan Uzam Yayınevi; düşünce, sanat, edebiyat (destan, masal, halk hikâyesi, deneme, inceleme, eleştiri, hikâye, roman, söyleşi, anı, biyografi, gezi, şiir) siyaset, tarih, din, felsefe, sosyoloji, psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapar. Uzam, yayın çalışmalarında insanî ve toplumsal inceliklerin korunup zenginleştirilmesini gözetir.

Telif ve çeviri, yer ve yön ayrımı (Doğu’dan-Batı’dan) yapmaksızın duyarlık ve içerik bakımından düzeyli, oylumlu kitaplar yayımlar. Telif yayınlarıyla Türkçenin düşünce, siyaset, dil, edebiyat birikimine katkı yapmayı amaçlarken çevirileriyle de dünyanın düşünce, siyaset, sanat, edebiyat birikimini kültürümüze titiz bir Türkçeyle kazandırmayı amaçlar. Estetik beğeni, dil zevki, içerik tutarlılığı Uzam’ın yayın ilkelerinin başında gelir.

Uzam Yayınları, ulusal ve uluslar arası okuyuculara ulaşır.